Какво правим?


Какво правим?

Проект "Базите"

В момента набираме средства за изграждане и оборудване на места за занимания за деца и млади хора в районите в София с голям брой противообществени прояви от страна на непълнолетни.

Първата такава база планираме да оборудваме в район Подуяне в София, където кандидатстваме за общинска сграда.

Защо искаме да създадем "бази" за деца и младежи?

Вярваме, че децата в България имат нужда от начини по които да се изразяват и от занимания, които са интересни за тях. Убедени сме, че е необходимо да имат ранна професионална ориентация и достъп до реална работа, съобразена с тяхната възраст, възможности и интереси и при спазване на всички законовите изисквания. Смятаме, че проявите на насилие и агресия могат да бъдат сериозно намалени ако децата виждат перспектива за себе си и живота си.

Затова се стремим към изграждането на места по райони в София и големите градове, които наричаме бази – в тях деца между 9 и 18 години могат да намерят място за изразяване, занимание, професионална ориентация и подкрепа. Всяка база ще има тематични стаи, които наричаме боксове – например: Музикална стая (бокс), оборудвана като репетиционна , в която деца с музикални наклонности могат да запишат песен или клип; Арт стая (бокс), в която може да се рисува и твори с различни материали; Стая (бокс) за подкрепа, в която ще работят специалисти по детско развитие, логопеди, психолози и други; Бизнес стая (бокс), в която младежите ще се срещат с различни професионалисти, ще се учат да кандидатстват за работа, ще кандидатстват за реални работни места, съобразени с техните възможности, интереси и развитие и съгласувани с техните родители; Работилница, в която децата могат да изработват различни предмети от дърво, метал и глина под ръководството на специалисти

Базите са отворени за всички деца, но имат особен фокус към деца с противообществени прояви или проявена склонност към агресия. Ползването им е напълно доброволно и достъпът до тях става със съгласието на родителите или настойниците на децата. Информацията за базите ще стигат до децата чрез кампания в училищата. Фондацията ще си партнира с общините по места и комисиите по противообществени прояви и ще се стреми да допълва тяхната работа.

Каква помощ ни е необходима?

Стремим се да изградим 20 стаи (бокса) в 2 или 3 бази в София в зависимост от средствата, които имаме и интереса на общините към партньорство с нас. Вярваме, че естетическата среда е важна за децата и младежите и уютните стаи ще подкрепят тяхното търсене на нови начини за изразяване. Затова искаме да направим красиви, добре изглеждащи места, в които децата да искат да отидат. Първоначалната инвестиция в една стая (ремонт, специализирано ободрудване) е между 3000 и 30 000лева в зависимост от нейното предназначение. Най-скъпи са музикалните стаи (боксове), оборудвани с музикални инструменти, аудио и видео техника, в които децата и младежите могат да сформират група, да запишат клип, да изразят музикалните си способности и работилниците, оборудвани с машини и инструменти за обработка на дърво и метал, в които деца и младежи могат да изработват различни предмети.

Планираме да привлечем дарения под формата на материали и работа, за да можем да намалим цената на стаите (боксовете) и същевременно да въвлечем хората по места в изграждането им. Със съгласието на родителите и настойниците ще въвлечем и децата в работата по изграждане на базите, за да ги чувстват като свои места. Ще кандидатстваме във всяка община за ползването на сграда за база при спазване на установените за тази цел процедури.

Месечната издръжка на една стая (бокс) е между 2 500лв и 4 000лв в зависимост от услугите, които се предоставят. Тези пари ще бъдат изразходвани за заплащането на труда на специалистите (психолози, педагози, музиканти, специалисти по изкуствата и т.н., за материали и поддръжка, за да могат децата да използват базите без да заплащат такса. Ще привличаме специалисти, които споделят каузата на фондацията и са готови да предоставят услуги по минимална ставка за съответния вид труд.


Коментари

© 2012 Фондация "Цветан Цанов". Всички права запазени.

Уеб сайт от

Scroll To Top